„Energia? Tudatosan!”
  A program bemutatása

Az „Energia? Tudatosan!” program legfőbb előnye, hogy célcsoportjai közvetlen módon, gyakorlati példákon keresztül tájékozódhatnak a mindennapi életüket, otthonuk fenntartását befolyásoló energiamegtakarítást eredményező lehetőségekről, a megújuló és alternatív energiaforrások felhasználásának előnyeiről.

A program egésze során kiemelt szempont az interaktivitás megvalósítása, a téma iránti érdeklődés felkeltése és a célcsoportok nyitottságának elérése, mert úgy véljük, hogy az emberek témáról alkotott elsődleges képét és az ahhoz való viszonyulásukat alapvetően meghatározza a személyes tapasztalás. Célunk, hogy a szakemberek segítségével - a jó gyakorlatokon keresztül - a lakosság megfelelő információkhoz jusson, szélesítve ezzel a tudástapasztalatot, amely a személyes interakció erejével, a célcsoportokra szabott módszertani eszközök használatával nagymértékben képes befolyásolni és megváltoztatni a lokális közösség szemléletét, tudatos gondolkodását. A legfőbb eredmény tehát az információk átadása, hiszen az energiatudatos szemlélet elsajátítása, a tudatos fogyasztói döntéshozás csak hiteles, megfelelő mennyiségű információ birtokában lehetséges.

Hírek

Hamarosan megkezdődik az „Energia? Tudatosan!” program

A Herman Ottó Természetvédő Kör által tervezett szemléletformáló kampány közérthető, gyakorlatias és szakszerű információszolgáltatással kívánja elérni a térségben élők széles körét, mellyel célunk a fogyasztási trendek megváltoztatása, a szemléletváltás, a fenntartható, felelősségteljes fogyasztási- és életforma kialakítása.

tovább
Energia? – Tudatosan! szemléletformáló, ismeretterjesztő szakkör a Fekete István Oktatóközpontban

A Herman Ottó Természetvédő Kör a helyi általános iskolák diákjai számára ingyenes, az e-nergiatudatossággal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek átadását egyaránt célul kitűző szakkört hirdet „Energia? – Tudatosan” elnevezéssel. A foglalkozásra maximum 15 fő, 9-14 éves, a fizika, technika iránt érdeklődő, arra fogékony diákokat várunk. A szakkör szerda délutánonként, heti rendszerességgel, 14:30-tól 15:30-ig tart. Az első alkalom 2019. november 20. (összesen 30 alkalom) .

tovább

„Energia? Tudatosan!”
  Projekt információk

Pályázat száma: KEHOP-5.4.1-16-2016-00429

Kedvezményezett neve: HERMAN OTTÓ TERMÉSZETVÉDŐ KÖR

A projekt címe: ENERGIA? TUDATOSAN! – szemléletformáló programok megvalósítása a Nagykunság településein

Megvalósítás helyszíne: Túrkeve

Megítélt támogatás összege (Ft): 4 993 040

Támogatási arány (%): 100

Projekt tervezett kezdése: 2019.11.01

Projekt tervezett befejezése: 2021.10.31